Účast a členství Domů »

  • Člen organizačního výboru Senátu PČR
  • Člen Správní rady Technické univerzity v Liberci, členství je bez finačního ohodnocení
  • Člen Klubu přátel města Sobotky, díky svému příjmení, byl patronem setkání Sobotků v Sobotce
  • Člen Správní rady Univerzity Karlovy v Praze
  • Člen Klubu polského kapitálu v České republice

Motto:
„Politiku považuji za službu občanům a vnímám ji jako povinnost 7 x 24 hodin týdně.“