Co prosazuji Domů »

 • Naše země, naše hrdost

  Budu hájit demokratickou tradici našeho státu za všech okolností. Odmítám korupci, podvádění, šlendrián a neslušné chování. Odmítám tezi, že si neumíme vládnout a potřebujeme protektora. Mým úkolem je povzbuzovat hrdost na úspěchy naší země a jejích občanů.

 • Naše země, naše koruna

  Stabilní a pevnou českou korunu nevyměním za euro ani rubl. Nesouhlasím s tím, aby občané České republiky spláceli dluhy nezodpovědných států. Považuji za svou povinnost povzbuzovat úspěch českých firem doma i v zahraničí. Jsem proti dalšímu zadlužování i nepromyšleným škrtům.

 • Naše země, naše kultura

  Budu povzbuzovat péči o naši kulturu, která je pilířem české státnosti. Mým úkolem je hájit společné hodnoty a kultivovat vztah k české historii a jazyku. Multikulturalismus považuji za mrtvou myšlenku, která se neosvědčila. Považuji za svou osobní povinnost upozorňovat na bezpráví minulých režimů.

 • Naše země, naše pravidla

  Trvale hájím klíčový princip demokracie, že zákony platí pro všechny bez výjimky. Jako demokratický politik ctím rozhodnutí demokratické většiny a neustupuji nátlaku menšiny. Nesmířím se s přejímáním zbytečných nebo přehnaných regulací z Evropské unie. Budu hlasitě upozorňovat na byrokratické nesmysly, které otravují lidem život.

 • Naše země, naše svrchovanost

  Aktivní členství České republiky ve funkčním evropském společenství je náš bytostný zájem. Jsem pro zachování suverenity České republiky v rámci Evropské unie. Nenechám si vnutit myšlenku, že řešením evropské dluhové krize je evropský superstát. O případném přijetí eura musí rozhodnout občané v referendu.