Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“

Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“

Bohužel, Evropa jakoby si v Chamberleinech libovala trvale a muži zrna Winstona Churchilla se jí zřejmě zdají příliš výstřední a nepoužitelní. Možná příliš pravicoví. Bohužel je to ještě horší! Opět jsme v situaci, kdy se židé v Německu, Francii či třeba Švédsku opět necítí bezpeční a žádoucí! A to je pro mne politický lakmusový papírek pro každého Evropana.

Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“ Setkání účastníků veřejného shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,
 
jsem velice rád, že se opět po roce scházíme na tomto již tradičním setkání ve znamení protestu proti netolerantnímu fanatismu a tmářství, jehož jednou ze zbraní je antisemitismus. Před několika lety jsem si tak trochu naivně myslel, že tyto akce budou pro nás spíše akcemi pietního charakteru – především tichou vzpomínkou na ty, které před desítkami let ve zběsilém víru holocaustu zahubil nejen hitlerovský nacismus, ale také – a především – zbabělost, neschopnost, zaslepenost, oportunismus a nekompetentnost vlivných politiků, kteří měli plná ústa demokracie, solidarity, míru, ale nic pro jejich zajištění nedokázali udělat.
Myslel jsem si, že obrázek Neville Chamberleina na londýnském letišti, jak v září 1938 mává pyšně nad hlavou cárem papíru jménem Mnichovská dohoda a chlubí se, že navždy zajistil mír, skončí v našem vědomí mezi obrázky filmových němých grotesek a mezi otázkami, jak kdysi dávno mohl být někdo tak neschopným politikem.
 Bohužel, Evropa jakoby si v Chamberleinech libovala trvale a muži zrna Winstona Churchilla se jí zřejmě zdají příliš výstřední a nepoužitelní. Možná příliš pravicoví. Bohužel je to ještě horší! Opět jsme v situaci, kdy se židé v Německu, Francii či třeba Švédsku opět necítí bezpeční a žádoucí! A to je pro mne politický lakmusový papírek pro každého Evropana. Potom přijdou na řadu třeba Maďaři, Češi, Poláci. Přečtěme si opět po čase Válku s mloky od Karla Čapka. My Češi rádi svou vlast nazýváme „srdce Evropy“. Ještě bije, ale až se židé nebudou cítit bezpeční a žádoucí v české republice, bude Evropa mrtvá. Mějme to na paměti a nenechme se obalamutit frázemi a mediálními masážemi, kde právní termín „šíření nenávisti“ paradoxně slouží k tvrdému omezení občanských svobod na demokratickou diskuzi, stejně jako fundamentalistické teorie o nedělitelnosti lidských práv často zvýhodňují násilníky před oběťmi.
 Proto jsem rád, že jsme se zde dnes shromáždili a společně chceme dát najevo, co si o současném i minulém antisemitismu myslíme. Chci doufat, že se včas poučíme z naší historie. Stále není pozdě. Děkuji proto všem, kteří sem dnes s otevřenou myslí přišli, a děkuji vám za pozornost…