Zprávy, články, názory, komentáře domů »

19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS.

19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS.

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS. 19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS. 19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS. 19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS. 19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS. 19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS. 19. ročník konference ISSS 2016 spolu s konferencí V4DIS.

Vážené dámy, vážení pánové,

někdo dělí rytmus kalendářního roku podle svátků a narozenin svých blízkých, podle velikonoc a vánoc a tak podobně. Zjišťuji, že k mému jaru již několik let patří také návštěva Kongresového centra Aldis v Hradci Králové a osobní záštita nad konferencemi „Internet ve státní správě a samosprávě“ a „Visegrad Four for Developing Information Society“. Slovo tradice používáme často a někdy i neúčelně, ale fakt, že první konference se zde konala již před devatenácti roky (loni s účastí 2 300 registrovaných hostů!) a ta druhá potřinácté, již slovu tradice dává smysl. Dovolte mi tedy, abych všechny přítomné srdečně uvítal.
Zlepšování komunikace státu s občanem, snižování byrokratické zátěže a zvyšování transparentnosti správy věcí veřejných jsou a vždy budou významnou problematikou, která si zaslouží naši co největší pozornost.
Jsem rád, že se program letošního ročníku konference V4DIS chce zaměřit především na výměnu zkušeností a předávání příkladů dobré praxe ze zemí visegrádského regionu, které mají k sobě blízko jak z hlediska historie a ekonomického potencionálu, tak z hlediska obdobného postavení v rámci EU. Již řadu let jsem tvrdil na mnoha mezinárodních fórech, že naše nedobré historické zkušenosti s byrokracií, centralismem a dalšími nešvary mezinárodní kooperace by měly být dobrou školou pro celou Evropskou unii při odstraňování chyb překotné evropské integrace. Bohužel marně a dnes jsme v některých směrech dokonce svědky nevraživosti EU vůči zemím Visegrádské čtyřky za jakoukoliv snahu uplatnit své názory a zkušenosti. Doufám, že tomu tak nebude alespoň v oblasti eGovernmentu…
Jsem proto rád, že jsme se zde opět po roce s našimi partnery a přáteli setkali a přeji proto vám všem hodně inspirace a zajímavých kontaktů, organizátorům konference hodně trpělivosti, invence a stejnou dávku entusiasmu a chuti do přípravy dalšího ročníku a zahraničním hostům samozřejmě co nejpříjemnější pobyt v České republice.

Děkuji vám za pozornost…