Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Slavnostní zahájení Sympozia uměleckoprůmyslových škol, Městské divadlo Železný Brod

17.09.2016
fotogalerie | zpět na články

Věřím, že vyústění sympózia v podobě výstavy mladých tvůrců v libereckém Severočeském muzeu potvrdí, že budou důstojnými pokračovateli úctyhodných tradic umění.

Vážené dámy a pánové,

 dovolte mi, abych vás srdečně uvítal zde v Železném Brodě na již pátém mezinárodním Sympoziu uměleckoprůmyslových škol jako velice sympatické propagaci tradičního sklářského, bižutérního a šperkařského průmyslu, který je již po léta zákonitě spojen s nutným vzděláváním v uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových oborů. 
 Dovolte mi na okamžik zdánlivé odbočení od tématu, abych si zde opakovaně vyznal k lásce k Libereckému kraji, se kterým jsem spojil prakticky celý svůj osobní, profesní i politický život. Miluji přírodu a lidi tohoto kraje, kteří jej i celou naši vlast přibližovali a přibližují světu v neposlední řadě i prostřednictvím svého umění sklářského, šperkařského i bižutérního. Není proto žádnou náhodou, že hned šest škol zřizovaných dnes Libereckým krajem je zaměřeno na uměleckou tvořivost a řemeslnou zručnost.
 Protože však nelze žít ve vlastní izolované bublině, je vždy v každém oboru lidské činnosti nutná konfrontace se světem. Jsem proto velice rád, že toto sympozium má mezinárodní charakter a srdečně zdravím a vítám zahraniční účastníky ze Slovenska, Polska a Německa, kteří zde budou porovnávat svůj talent, zručnost a invenci, jak jsem byl informován, hned v 16 uměleckých dílnách od sklářské hutě přes kovářskou tvorbu až po design interiéru. Věřím, že vyústění sympózia v podobě výstavy mladých tvůrců v libereckém Severočeském muzeu potvrdí, že budou důstojnými pokračovateli úctyhodných tradic umění a řemeslné zručnosti řady předcházejících generací severočeských tvůrců i tradic zemí našich zahraničních hostů a vzájemně je obohatí a bude inspirovat.
 Přeji proto všem účastníkům sympózia příjemný pobyt, hodně nových kontaktů a inspirace a do budoucna samozřejmě hodně úspěchů v jejich zvoleném oboru a především, aby si zachovali k němu hluboký vztah po celý život. On jim to potom vrátí v dobrém se všemi úroky hodnotným naplněním jejich života.
 
Děkuji vám za pozornost…