Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Projev na zahájení Dunajské konference rektorů

Projev na zahájení Dunajské konference rektorů
22.11.2012
fotogalerie | zpět na články

Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6

Projev na zahájení Dunajské konference rektorů

Vaše Magnificence páni rektoři, vážené dámy a pánové,

jsem velice rád, že mohu zde v Praze, jejíž univerzitní historie se začala psát v roce 1348, uvítat jménem svým i jménem Senátu Parlamentu České republiky toto důstojné shromáždění reprezentantů padesáti vysokých škol deseti evropských zemí, které jsou nějakým způsobem spojeny i s jedním evropským veletokem.

Jako politik jsem byl vždy pro spolupráci a dialog – ať již bilaterální či skupinový – ale jsem stále více, především v evropských podmínkách, alergický na velké summity bez demokratického ducha, kde se jen netrpělivě čeká a tlačí na malé subjekty, aby již konečně svým podpisem stvrdili diktát jednoho či dvou subjektů silnějších. Nikdo při tom nechápe, že někdo může mít více zkušeností a zdravého rozumu při pohledu na určité problémy než ten, kdo je početnější či bohatší.

O to více je mi sympatické toto setkání, které se koná pod heslem „Bridges over troubled watters“. Vaším cílem je posoudit, jak univerzity mohou přispět ke spolupráci v regionu povodí Dunaje, který je unikátní přítomností států EU (tzv. starých i nových členských zemí), kandidátských zemí, ale i zemí stojících mimo EU. Druhým tématem letošního setkání má být, jak jsem byl informován, otázka možnosti financování spolupráce universit (ale i činnosti univerzit obecně) z různých zdrojů. Věřím tomu, že hlas univerzit může bez omezení hranic pomoci a v mnohém nás všechny inspirovat.

Univerzity jsou v demokracii apolitické, nemohou se však nacházet mimo politiku, ale naopak mohou přispět k tomu, aby lidé z různých regionů chápali politiku jako prospěšnou pro jejich životy a ne jako nutné zlo. Z tohoto důvodu je pro mne jako politika vaše jednání nesmírně zajímavé, protože Dunajská konference rektorů působí v regionu, kde se střetávají různé politické styly a různé způsoby vládnutí. Právě proto věřím, že univerzity zde mohou svými společnými aktivitami a vzájemným dialogem přispět k eliminaci negativních dopadů některých politických stylů a způsobů vládnutí.

Mezinárodní spolupráce univerzit v tomto regionu by tedy měla být oním pomyslným mostem nad někdy rozbouřenými politickými vodami. V tom vidím velký přínos vaší spolupráce a opravdu upřímně přeji vašemu setkání hodně dobrých a užitečných podnětů pro nás všechny.

Děkuji vám za pozornost


MUDr. Přemysl Sobotka
předseda regionálního sdružení
člen gremia s hlasem poradním
1. místopředseda Senátu PČR