Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Projev na slavnostním setkání k Mezinárodnímu roku družstev 2012

Projev na slavnostním setkání k Mezinárodnímu roku družstev 2012
16.11.2012
fotogalerie | zpět na články

Top Hotel Praha, Praha 4

Projev na slavnostním setkání k Mezinárodnímu roku družstev 2012

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych jménem svým i jménem Senátu Parlamentu České republiky srdečně pozdravil zde v pražském Top hotelu všechny přítomné účastníky slavnostního shromáždění k Mezinárodnímu roku družstev 2012.

Když jsem přijímal pozvání na toto setkání, dostal jsem tak opět po čase příležitost se v klidu zamyslet nad samotným pojmem družstevnictví. Je nutné při tom ignorovat fakt, že v minulosti byl u nás obsah nejednoho slova totálně zdevalvován. Zde jde především o agrární dimenzi pojmu družstevnictví, spojenou v minulosti s brutální násilnou kolektivizací, nehospodárným a také neekologickým rádobyhospodařením.

Chápu však dnešní družstva jako podnikatelské subjekty vlastněné a demokraticky kontrolované svými členy, které jsou významnou silou místního ekonomického rozvoje. Málokdo si uvědomuje, že i družstva jsou dnes navíc velkou školou demokracie, která si však žádá skutečně aktivní členy. Docela mne překvapilo, když jsem zjistil, že jen evropská družstva mají 123 miliony členů, 5,4 milionu zaměstnanců a 160 tisíc podniků. To jsem se potom již samozřejmě nedivil, že Organizace spojených národů prohlásila rok 2012 mezinárodním rokem družstev.

Zároveň jsem však zaregistroval i přežívající tendence politizovat problematiku družstev jako v minulosti romantizujícími frázemi o družstevním hospodaření a tvorbě statisíců pracovních míst. Pokud by šlo o dávno přežité sny marxistického sociálního inženýrství, popřípadě o aktuální evropský neduh v podobě kolotoče věčných dotací a života na dluh, byla by to cesta do slepé uličky. Ekonomickou životaschopnost a sociální zodpovědnost družstev mohou totiž efektivně prosadit jen skutečně aktivní, kreativní a ekonomicky odpovědní členové družstev, kteří se netopí v šablonách a stereotypech.

Družstevní podniky jsou dnes pevně zakotveny v mnoha sektorech od zemědělství přes bankovnictví, bydlení, maloobchod, průmysl či služby. Jejich význam tak nabývá opět na své ceně. Věřím, že tomu napomůže i dnešní setkání více než 150 manažerů družstevních podniků z celé republiky. Přeji vám proto hodně úspěchů ve vaší další práci.

Děkuji vám za pozornost.


MUDr. Přemysl Sobotka
předseda regionálního sdružení
člen gremia s hlasem poradním
1. místopředseda Senátu PČR