Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Projev na odborné konferenci „Efektivní nemocnice 2012“ - Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven

Projev na odborné konferenci „Efektivní nemocnice 2012“ - Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven
27.11.2012
fotogalerie | zpět na články

Clarion Congress Hotel, Praha – Vysočany, 27. listopadu 2012

Projev na odborné konferenci „Efektivní nemocnice 2012“ - Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

jsem velice rád, že mohu i letos převzít oficiální záštitu nad již 7. ročníkem odborné konference „Efektivní nemocnice 2012“, která je věnována vazbám ve strategii nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Všichni dobře víme, že zdravotnictví ve vyspělých zemích, za kterou považujeme i Českou republiku, je díky novým výzkumům vědy i s nimi spojeným technickým rozvojem zdravotnických zařízení jako celků stále více výkonnější. Je s tím však bohužel spojen i jeden negativní detail. Zdravotnická péče je tím pádem zákonitě stále více finančně náročná…

Když jde o finanční prostředky – a v tomto případě nemalé – je potom logické, že existuje obrovská řada názorů, jak s nimi nakládat. Nemyslím však bohužel názory odborníků. Zdravotnictví u nás i v mnoha dalších zemích trochu připomíná fotbal, kdy je mnoho laiků skálopevně přesvědčeno, že oni by dokázali nejlépe sestavit soupisku národního týmu. Co člověk to takřka odlišný názor, nejhorší však je, když se někdo tuto problematiku snaží zneužít ve prospěch politického populismu. S tím máme v naší zemi v posledních letech zvlášť negativní zkušenosti.
Proto vždy vítám takové akce, jako je ta dnešní, protože zde jde o ryze odbornou akci zaměřenou na strategii ve zdravotnictví, která je prostřednictvím výměny zkušeností lidí z oboru a je zaměřena na ředitele a zřizovatele největších nemocnic a manažery zdravotních pojišťoven. Věřím ve fundovanou diskuzi a výměnu zkušeností, které mohou přinést nové inspirační prvky v této opravdu složité oblasti.

S velkým zájmem jsem si proto i letos přečetl jména přednášejících a tematické zaměření jejich vystoupení a nabyl jsem přesvědčení, že dnešní setkání bude pro většinu přítomných beze sporu velice užitečné. Proto doufám, že i zde zvítězí myšlenka objektivní potřeby změn v českém zdravotnictví před politickým alibismem, který nás stále brzdí.

Jsem také rád, že zde budou prezentovány nejen problémy, ale také pozitivní jevy v podobě komplexního hodnotícího projektu Nemocnice České republiky spolu s vyhlášením nejlépe vyhodnocených nemocnic ČR v jednotlivých kategoriích a předání ocenění. Zaujalo mne, že zmíněný hodnotící projekt vychází ze strategického manažerského nástroje pro měření výkonnosti organizací - Balanced Scorecard -profesorů Nortona a Kaplana z Harvardské univerzity, který je, pokud jsem byl dobře informován, často využíván jako moderní řídící metodika pro efektivní prosazování dlouhodobé úspěšnosti organizace. Přeji proto všem přítomným příjemný den a hlavně zisk co nejvíce inspirace pro jejich další práci.

Děkuji vám za pozornost


MUDr. Přemysl Sobotka
předseda regionálního sdružení
člen gremia s hlasem poradním
1. místopředseda Senátu PČR