Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013

Projev místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky na pietním shromáždění k uctění památky obětí komunismu

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013 Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013 Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013 Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013

 

Pomník obětem komunismu, Praha – Újezd, 27. června 2013
 

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

          každoročně se zde svobodně scházíme k uctění památky obětí komunismu, ale jakási „únava z demokracie a svobody“, jak bych nazval stav části naší společnosti v posledních dvou třech letech, dává dnešním komunistům novou krev do žil. Se stupňující drzostí se opět v poslední době věnují snahám falšovat historii a po té, co se v 90. letech naši bývalí proletářští internacionalisté oháněli nečekaně, avšak rádi, slovem národ, se opět pomalu a jistě vrací k slovu lid. Asi proto, že si pod tímto beztvarým bolševickým termínem lze představovat cokoliv. Důkazem toho je i například to, jak soudruh Grebeníček nedávno ostudně prosadil v parlamentu bez velkých problémů v zákonu o českém národním povstání z května 1945 staronový avšak úmyslně nepřesný název Květnové povstání českého lidu. Jako by jim dodávalo elánu i to, že v nedávné velké anketě v Ruské federaci byl zločinec jménem Leonid Iljič Brežněv, který jim brutální invazí do naší vlasti v srpnu 1968 zajistil další dvacetiletí devastující tuto zem, zvolen za největšího novodobého ruského státníka!

          Znovu se začíná potvrzovat, že pokud v situaci, kdy se nějaká společnost dostane do hospodářské či morální krize, a lidé začnou odmítat posuzovat své problémy v historických souvislostech, hrozí jim ještě mnohem více problémů, než si jsou schopni vůbec uvědomit. Otrávení a pasivní občané, kteří nechápou, že pouze nadávat u televize či s kamarády u piva nestačí, si sami na sebe pletou bič. Demokracie je úspěšná jedině tehdy, když občané včas a s nadhledem reagují na jevy kolem sebe. Ve chvíli, kdy se frustrovaní po dlouhé době pasivity a nějaké řízené mediální masáži přidají k falešným prorokům, je pozdě a vydávají se na cestu do pekel. Připomeňme si v tomto směru třeba historii 30. let v Evropě.

          Údaje na deskách schodiště tohoto pomníku o počtech komunisty popravených, umučených, uvězněných a z vlasti vyhnaných do exilu jsou také krutě pravdivým dokladem o tom, jak je snadné stejně jako v roce 1948 podlehnout demagogii a populismu na úkor zdravého rozumu. Mějme to stále na paměti u jakéhokoliv většího problému naší současnosti.

          Čest památce všem obětem komunistické totality.

         Děkuji vám za pozornost…