Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Konference Krajané a otázka identity,Národní muzeum Praha

28.09.2016
fotogalerie | zpět na články

Jako český patriot jsem hrdý na to, že naši krajané dokázali vždy na jedné straně přinášet pozitivně do zemí, kam přicházeli, svou kulturu, pracovitost, invenci, ale zároveň i ochotu stát se díky svému demokratickému a svobodomyslnému myšlení aktivními občany, respektující právní řád své nové domoviny.

Vážené dámy, vážení pánové, milí krajané,
 jsem rád, že vás dnes mohu v nové budově Národního muzea srdečně pozdravit při příležitosti konání konference „Krajané a otázka identity“. Jde již o deváté setkání tohoto druhu od roku 1998 a jsem velice rád, že Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů tuto akci ve spolupráci s dalšími partnery pořádá. Mně je tato problematika z mnoha důvodů blízká a jako dlouholetý senátor musím připomenout existenci Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, která tvoří součást pestré senátní pracovní mozaiky, potvrzující smysl našeho dvoukomorového parlamentního systému.
 Problém identity určité národní komunity v jiné zemi či v jinojazyčném území je v poslední době opět aktuální a dokonce přináší nové otázky a polohy do diskuze, kdy je třeba otevřeně mluvit o tom, kde jsou hranice přínosu nově vznikajících národních a kulturních komunit pro hostitelské země a kde je škodlivá neochota přijímat základní občanské platformy, tradice a zvyklosti hostitelů. Stejně tak jako nás musí zajímat otázka, kde jsou pozitivní a negativní hranice integrace té či oné národnostní skupiny mimo svou vlast.
Jako český patriot jsem hrdý na to, že naši krajané dokázali vždy na jedné straně přinášet pozitivně do zemí, kam přicházeli, svou kulturu, pracovitost, invenci, ale zároveň i ochotu stát se díky svému demokratickému a svobodomyslnému myšlení aktivními občany, respektující právní řád své nové domoviny. Nejsem schopen si z historie našich krajanských obcí vzpomenout na případ, kde by tomu tak nebylo.
 I proto velice rád vzpomínám na svá setkání s krajany v Rakousku, Rumunsku, Francii, Ruské federaci, na Ukrajině, v Chorvatsku – ale také i v USA, Austrálii či na Novém Zélandu. Byl jsem vždy velice dojat a potěšen vztahem našich krajanů k rodné zemi i k českému jazyku. Náš domácí český pesimismus, apatie a takzvaná „blbá nálada“ mi vždy ostře kontrastovaly s obětavostí a pozitivním vlastenectvím většiny našich krajanů v zahraničí.
 Proto jsem rád, že jste se zde dnes sešli, protože námětů k zamyšlení a diskuzi na toto téma je mnoho a tak věřím, že i tato konference bude vhodnou inspirací pro jejich řešení.  

Děkuji vám za pozornost…