Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Klárov - druhý odboj

Klárov - druhý odboj

U Pomníku hrdinů II. národního odboje z let nacistické okupace se zde na Klárově scházíme od roku 2006, kdy byl slavnostně odhalen jako připomínka varující historie. Otázkou zůstává, kolik lidí je však ochotno se pohledu do historie vůbec věnovat a kolik z nich je schopno se z ní poučit. Považuji se za celoživotního optimistu, ale v této otázce se čas od času dostávám do zajetí pesimistického pohledu na naši lidskou nepoučitelnost ze zkušeností, které nám nabízí naše dramatická minulost.

Klárov - druhý odboj Klárov - druhý odboj Klárov - druhý odboj Klárov - druhý odboj

 Loni jsem zde na tomto místě řekl: „V době, kdy Evropu zasáhla vážná finanční a ekonomická krize, se opět dostávají ke slovu vyznavači zdánlivě jednoduchých řešení problémů. Opět selhávají intelektuálové, kteří místo historických varování z temnot minulosti, podléhají laciným slovním exhibicím i ideologickým klišé, opět slyšíme hulákání populistů, kteří sociálně slabší vrstvy společnosti pouštějí na vlny sociální hysterie na křehkých kocábkách bez naděje, že budou schopni ji přivést do bezpečného přístavu. Bezpečností rizika evropského kontinentu pro změnu opět trestuhodně podceňují lidé mentality lorda Runcimana či pánů Chamberleina a Daladiera.“

          Obávám se, že se na této situaci za rok, který uplynul, bohužel nic nezměnilo. A to nemyslím jen na naši republiku. Neochota učit se z dějin totiž rozhodně není specifikum jednoho národa. Přesto chci stále věřit, že jsme schopni neopakovat stejné chyby a že nestavíme pomníky, jako je tento, jen ze setrvačnosti či kvůli uchlácholení černého svědomí, že hrdinové, kteří položili své životy za náš mnohem pohodlnější život, než museli žít oni, zemřeli nadarmo?

          Jsem proto rád, že jsme se zde dnes sešli, abychom věnovali malou vzpomínku všem českým vlastencům, kteří nebyli lhostejní k světu kolem sebe a v době, kdy našemu národu i řadě dalších v Evropě hrozila fyzická likvidace ze strany fanatických vyznavačů teroru a otroctví, obětoval své životy, abychom my mohli žít.

Čest jejich památce...