Zprávy, články, názory, komentáře domů »

Pietní akt „XXVII. Jáchymovské peklo“

21.05.2016
fotogalerie | zpět na články

Nezbavujme se hodnot, jako je svoboda, demokracie, neopouštějme ve jménu tak zvaného pokroku vizi svobodného, ale i zodpovědného světa, protože to jsou hodnoty, které jste uznávali a ze které jste, bohužel, i trpěli v lágrech.

Vážení přátelé, dámy a pánové,  milí muklové,

každoročně rád jezdím do Jáchymova na naše setkání, abych u památníku Brána ke svobodě a u křížové cesty, která připomínají nejhorší lágry komunistického režimu za vlády takzvaných dělnických prezidentů Gottwalda a Zápotockého, projevil úctu k muklům a jejich rodinám z 50. let. K lidem jejichž utrpení a zničené nejlepší roky života i v naší zemi nemilosrdně demaskují zrůdnost realizace programů a ideologií komunistických stran a všech revolučních pokusů rozvracet občanskou společnost a nahrazovat ji kasárenským a byrokratickým způsobem života bez možnosti svobodně projevit své názory a uplatnit naplno své schopnosti a iniciativu, to jsme si „užívali“ 40 let.
Naši komunisté se po sametové revoluci pokoušeli širokou veřejnost ukolébat svou zdánlivou konstruktivností.  Ale jejich nedávný sjezd a opětovná volba staronového předsedy KSČM znovu ukázaly, že nejen stalinský duch, ale především nedostatek pokory a touha opět poroučet větru dešti, regulovat, nařizovat, rozdělovat, deformovat a rozvracet tradiční hodnoty je jim stále stejně blízké. Dnes na to nejsou bohužel sami. Přidávají se k nim některé další strany či hnutí a bohužel často i projekty Evropské unie, které nerespektují přirozený vývoj, jsou naopak prosáklé sociálním inženýrstvím a neochvějnou myšlenkou, že vědí všechno lépe než ostatní. Nedovolme jedněm i druhým, aby nás ovládali a zasahovali do našeho života a i do života našim dětem a vnoučatům. Ti totiž stejně jako generace předcházející rády podceňují poselství minulosti a potřebu znát dobře naši historii. Vy jste svědky, že hrůzy komunistů byly realitou, na to nesmíme nikdy zapomenout.
Nezbavujme se hodnot, jako je svoboda, demokracie, neopouštějme ve jménu tak zvaného pokroku vizi svobodného, ale i zodpovědného světa, protože to jsou hodnoty, které jste uznávali a ze které jste, bohužel, i trpěli v lágrech.
 Jezdím sem mezi vás každý rok, protože na vašich osudech a vašich názorech na život získávám posilu k tomu, abych se s jevy, které jsem před chvílí zmiňoval, nesmířil stejně, jako vy jste se nikdy nesmířili. Za to máte můj dík! Čest památce obětem totalitní zvůle a brutality.