Konference Krajané a otázka identity,Národní muzeum Praha 28. 09. 2016

 

Jako český patriot jsem hrdý na to, že naši krajané dokázali vždy na jedné straně přinášet pozitivně do zemí, kam přicházeli, svou kulturu, pracovitost, invenci, ale zároveň i ochotu stát se díky svému demokratickému a svobodomyslnému myšlení ... více »